0
Корзина пуста.
Корзина: 0 тнг.
(0 товаров)
Оформить заказ

www.avto-center.kz интернет-дүкенінің қызметтерін ұсыну туралы
ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КЕЛІСІМІ

Бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «INKORURALSK» ЖК-і мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (сериясы 2718 № 0001370, ҚР ҚМ МКК БҚО бойынша МКД Орал қаласы бойынша МКБ 30.01.2015 жылы берілген) орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Құныскерей көшесі, 298 / А үй, тел: 8 (7112)98-15-80, электрондық пошта мекенжайы: e-mail: office@inkor-uralsk.kz, ЖСН 740531402231, ЖСК KZ266017181000003830 (KZT) «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ БСК HSBKKZKX; негізінде әрекет ететін, Сайтты жасаушы болып табылатын директор Томникова Оксана Федоровнаның атынан осы Пайдаланушылық келісімде (бұдан әрі-Келісім) айқындалған шарттарда қызметтер ұсынады.                                              

ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР

«Сайт» - интернет-ресурс www.avto-center.kz, яғни Өнім берушінің электрондық ақпараттық ресурсы, интернетте жұмыс істейтін оны жүргізу және (немесе) пайдалану технологиясы, сондай-ақ ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым.
«Сайт әкімшілігі» - «INKOR-URALSK» ЖК-і атынан әрекет ететін сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер.
«Акцепт» - Сатып алушының осы Келісімнің шарттарын оның сайтта тіркелуімен расталған толық және сөзсіз қабылдауы.
«Пайдаланушы» - электрондық қызметтер көрсетудің Жария офертасының (ұсынысының) акцептін жасаған және оның дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім беретін кәмелетке толған әрекетке қабілетті жеке және заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.
«Сатып алушы» - осы Келісімнің шарттарын қабылдайтын және www.avto-center.kz сайтында орналастырылған ақпаратпен визуальды танысу мүмкіндігі бар жеке және заңды тұлға (оның ішінде Компанияның уәкілетті өкілдері, менеджерлері).
«Өнім беруші» - Тапсырыс бланкісіне сәйкес сыйақы үшін ақпараттық технологияларды қолдана отырып электрондық қызметтер көрсететін және дербес деректерді жинауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыратын жеке кәсіпкер.
«Өндіруші» - сайтқа қатысушы, сайтта орналастырылған Сатып алушылардың тапсырыстарын Өнім берушіге жеткізу және өңдеу бойынша Орындаушы болып табылатын заңды тұлға.      
«Тауар» - сайтта ұсынылған ассортимент (қосалқы бөлшектер, майлау материалдары, салқындатқыш сұйықтықтар, түрлі модельдегі жүк және жеңіл автомобильдерге арналған аксессуарлар).

«Жинақ» - тауардың бірыңғай жеке бірлігі ретінде өнім өндіруші ұсынатын бірнеше біртекті немесе біртекті емес Тауар бірліктерінен тұрады.
«Тапсырыс» - Сатып алушының тауарды сатып алуын Өнім берушінің сайтында өз бетінше немесе Өнім беруші менеджерінің көмегімен ерікті ресімдеуі. Тапсырыс бір тапсырыс нөмірімен ұсынылған және біріктірілген тауардың бір немесе бірнеше түрлі позицияларынан тұруы мүмкін. Онда Тауардың атауы, оның саны, тауарды өндіруші (лер), тауардың әрбір жекелеген түрін жеткізу мерзімі (дері), тауардың бағасы, тауарды жеткізудің және оған ақы төлеудің өзге де шарттары туралы ақпарат қамтылады.
«Тапсырыс бланкісі» - тапсырысты қалыптастыру кезінде Сатып алушының онда көрсетілген тауарды жеткізу шарттарымен, атап айтқанда тауардың әрбір түріне онда көрсетілген жеткізу мерзімдерімен, жеңілдіктердің болуымен (болмауымен) және тауар мен тапсырыстың түпкілікті бағасымен келісетінін растайтын Өнім берушінің Сайтында қалыптастырылған құжат.
«Тауар партиясы» - бұл бір мезгілде Сатып алушыға тиелетін тауарлардың саны (көлемі) және номенклатурасы.
«Сақтау» - Өнім берушінің қоймасында Сатып алушыға беруге Дайын тауарды беруге дайын болған сәттен бастап тауарды беру сәтіне дейінгі күту кезеңі.

«Босатуға дайын» - Сатып алушының беруге дайын Тауарға орындалған Тапсырысы.
«Қоржын» - Сатып алушыға одан әрі тапсырыс беру үшін Тауарларды бастапқы іріктеуді жасауға мүмкіндік беретін Сайт ресурсы.
«Теңгерім» - шартты есептен шығарылған және жұмысқа қабылданған тапсырыстарды шегергендегі Сатып алушының бухгалтерлік теңгерімінің қорытынды сальдосы, ол Өнім берушінің Сайтына кірген кезде сатып алушыда көрсетіледі.
«Тапсырыстың құны» - Сатып алушыға немесе Сатып алушының Өкіліне тауарды жеткізу орнына дейін жеткізу құнын қоса алғанда, Тауардың бағасы.
«Сатып алушының өкілі» - Сатып алушыдан Тапсырысты жүзеге асыруға және алуға сенімхатпен уәкілеттік берілген жеке тұлға.
«Рекламация» - Сатып алушының өзі тапсырыс берген тауарды сайтта осы Шартқа №2 қосымшада көзделген талаптар басталған кезде қайтару немесе арзандату талабы.
«Стикер» - тапсырыстағы әрбір бөлінетін позицияны сәйкестендіру үшін пайдаланылатын қағаз жапсырма.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Өнім беруші тауарларды www.avto-center.kz мекенжайындағы интернет-дүкен арқылы сатуды жүзеге асырады.
1.2. Интернет-дүкен арқылы Тауарларға тапсырыс бере отырып, Пайдаланушы төменде баяндалған тауарларды сату шарттарымен (бұдан әрі – тауарларды сату шарттары) келіседі. Осы Пайдаланушылық келісіммен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервисті пайдалануды дереу тоқтатуға және www.avto-center.kz сайтынан шығуға міндетті. 
1.3. Тауарларды сатудың осы шарттары, сондай-ақ сайтта ұсынылған тауар туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады.
1.4. Пайдаланушы тауарларды сату шарттарымен келіседі және тапсырысты ресімдеу кезінде «Интернет-дүкенде қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін» бағанында белгі қою арқылы дербес деректерді жинауға және өңдеуге өз келісімін береді.
1.5. Өнім беруші осы келісімді Сатып алушыға хабарламай бір жақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. Келісімнің жаңа редакциясы, егер осы Келісімнің шарттарында өзгеше көзделмесе, сайтта жарияланған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейін күшіне енеді.

2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

2.1. Осы Келісімнің мәні интернет-дүкен каталогында ұсынылған тауарларды пайдаланушының сатып алуы болып табылады адресу: www.avto-center.kz.
2.2. Бұл келісім сайтта ұсынылған тауарлар мен қызметтердің барлық түрлеріне қолданылады, әзірге мұндай ұсыныстар интернет-дүкен каталогында сипатталған.

3. САЙТТА ТІРКЕЛУ

3.1. Сайтта тіркелу мына www.avto-center.kz мекенжайы бойынша жүзеге асырылады: 
3.2. Сайтта тіркелу Тапсырысты рәсімдеу үшін міндетті болып табылады.
3.3. Сайтта тіркелу пайдаланушының жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімі болып табылады.
3.4. Өнім беруші Пайдаланушы тіркеу кезінде берген ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді.
3.5. Пайдаланушы тіркеу кезінде өзі көрсеткен логин мен құпиясөзді үшінші тұлғаларға хабарламауға міндеттенеді. Пайдаланушының логині мен құпиясөзінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Пайдаланушы дереу өзінің жеке кабинетіндегі құпиясөзді өзгертеді.
3.6. Пайдаланушы өзге тұлғаның дербес деректерін ұсынуға жауапты болады.

4. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

4.1. Сатып алушы тауарға тапсырысты сайтта осы Келісімге №1 қосымшада сипатталған тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.
4.2. Сатып алушының тапсырысы оны сайтта жіберген сәттен бастап өңдеуге түседі.
4.3. Жеткізу тауардың партиясымен және қалыптастырылған тапсырыс бланкісіне сәйкес мерзімде, бірақ 100% төлем мерзімінен немесе 70% алдын ала төлем мерзімінен бұрын жүзеге асырылады .Сатып алушыға ресімделген тапсырыс бойынша тауарды (тауар партиясын) беру тауар жүкқұжаты бойынша жүзеге асырылады. Тауарды (тауар партиясын) сатып алушыға беру күні тауарды тасымалдаушыға тиеп жөнелту күні болып табылады, бұл тасымалдаушының Өнім берушіге берілген осы тауарға ақы төленгені туралы түбіртегімен (чек, қолхат) расталады.
4.4. Тауарды жеткізу келесі тәсілдермен жүзеге асырылады (Тараптардың келісімі бойынша):
- көлік компаниясы (тасымалдаушы, экспедитор) арқылы сатып алушының атына тиеп жіберу-тауарды сатып алушының немесе сатып алушы көрсеткен басқа тұлғаның қарамағына кез келген келген көлік құралында, көрсетілген межелі жерде, келісілген күні немесе жеткізу үшін келісілген мерзім шегінде тиелмеген түрде беру жолымен.
- БҚО Орал қаласы, Құныскерей көшесі, 298а үй мекенжайы бойынша Өнім берушінің қоймасынан Сатып алушымен тауарды өзі алып кету жолымен.
4.5 тауарлар сатып алушыға тауарлардың осы түрі мен түрі үшін әдеттегі стандартты қаптамада тиеледі.
4.6. Сатып алушы тауарды көрсетілген межелі жерде не өнім берушінің қоймасында алған тұлғаға тауарды алуға және оны саны мен сыртқы ақаулары бойынша қабылдауға сенімхат (уәкілетті адам қол қойған және мөрмен бекітілген) беруге міндеттенеді.
4.7. Сатып алушы (немесе сатып алушының уәкілетті өкілі) тауарды қарап шығуға, тауардың тауар жүкқұжатында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексеруге, сондай-ақ тауардың ассортиментін, сапасын, санын және орамасын тексеруге міндеттенеді.
4.8. Тауарды (Тауар партиясын) қабылдау барысында саны мен сапасы бойынша кемшіліктер анықталған кезде Тараптар (Сатып алушының өкілі, Өнім берушінің өкілі, тасымалдаушы, экспедитор) тексерілген тауардың саны мен қабылдау кезінде анықталған ақаулардың сипатын көрсететін Акт жасайды және оған қол қояды.
4.9. Тауар құжаттамасындағы сатып алушының қолы сатып алушының тауарды алғанын және тауардың ассортименті, сапасы мен саны бойынша талаптардың болмауын білдіреді.
4.10. Егер тауарды қабылдау кезінде зауыттық ақау, дұрыс салынбау, механикалық зақым немесе басқа себептер анықталса, Сатып алушы Өнім берушінің  www.avto-center.kz сайтында  осы Келісімге №2 қосымшадағы талаптарға сәйкес рекламация беруге міндетті;
4.11. Өнім беруші  www.avto-center.kz сайтында Сатып алушы үшін тауарды іріктеуді жүзеге асырмайды және тауарды дұрыс таңдамағаны үшін жауап бермейді. 
4.12. Егер Сатып алушыда тауар тапсырысқа сәйкес келмейді (дұрыс салынбайды немесе жинақталмайды) деген күдік болса, бірақ бұл ретте тауардың нөмірі (бөлшегі) және бренді (өндіруші) жүкқұжатқа сәйкес келсе, Сатып алушы тауарды толық көлемде төлеуге және  Өнім берушінің www.avto-center.kz сайтында  осы Келісімге №2 қосымшаға сәйкес дереу рекламацияны ресімдеуге міндетті;
4.13. Жеткізу сәтінен бастап тауардың бүліну және жоғалу тәуекелдері, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу қаупі Сатып алушыға өтеді. Сол сәтте Өнім беруші тауарды беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептеледі.

5. БАҒАЛАР ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

5.1. Тауар Тапсырысты ресімдеу сәтінде сайтта осы Тауарға (Тауар партиясына) көрсетілген Бағалар бойынша төленеді.
5.2. Сатып алушы өзіне Өнім беруші жеткізетін тауарға (Тауар партиясына) келесі шарттарда ақы төлейді:
- Тапсырыс құнын алдын ала 100% (жүз пайыз) төлеу;
- факті бойынша: тауарды Өнім берушіден (тасымалдаушыдан, экспедитордан) алғаннан кейін;
- төлемді кейінге қалдыру: Тауарды алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күнге дейін және одан көп.
Тауар құны ішінара алдын ала төленген жағдайда, тараптардың келісімі бойынша Сатып алушы тауарды алған кезде қалған берешекті 3 (үш) күнге дейінгі мерзімде өтеуге міндеттенеді. 
5.3. Тауарға (Тауар партиясына) ақы төлеу www.avto-center.kz сайтында көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен қолма-қол және қолма-қол емес тәртіппен жүзеге асырылады. Тауарларға ақы төлеу ҚР Ұлттық валютасымен, теңгемен (KZT) жүргізіледі.
5.4. Ақшалай қаражаттың Кассаға немесе өнім берушінің есеп айырысу шотына түскен күні төлем күні болып есептеледі.
5.5.  Төлемнің кейбір әдістері Сатып алушының төлемдерді қабылдау мен аударуды жүзеге асыратын тұлғалардың, банктің және т.б. қызметтері үшін комиссия немесе ақы төлеу міндеттемесін қарастыруы мүмкін.
5.6. Тараптар келісім бойынша алдын ала төлеу, факт, кейінге қалдыру талаптарымен қағаз тасымалдағышта жеткізу шартын жасасуға құқылы.  

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Өнім беруші тауарды (Тауар партиясын) Сатып алушының Тапсырысына сәйкес, тиісті сапада және осы Келісімнің шарттарында айқындалатын тәртіппен беруге міндетті.
6.2. Өнім беруші:
- егер Сатып алушы өзіне бұрын жеткізілген тауарды Өнім беруші төлеуі бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, тауарды (тауар партиясын) жеткізуді тоқтата тұруға;
- егер сатып алушының өзіне жеткізілетін тауарларға ақы төлеу жөніндегі міндетін орындай алмайтынын куәландыратын мән-жайлар болған жағдайда, осы Келісім бойынша тауар жеткізілімін тоқтата тұруға және (немесе) осы келісімді орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға;
- сатып алушыға осы Келісім бойынша өзінде туындаған ақшалай талап ету құқығын сатып алушыны басқаға беру туралы жазбаша хабардар ете отырып, үшінші тарапқа беруге;
- Тапсырыс бланкісінде көрсетілген жеткізу күніне дейін тапсырыстан кез келген тауарды жеткізуден кез келген уақытта бас тартуға, осы тауар үшін түскен соманы келесі тапсырыс бойынша алдын ала төлеуге қайтаруға;
- егер Сатып алушы  сайтта Тапсырыс ресімдеу кезінде жіберген қате жіберсе (жете ойластырылмаған тапсырыс, қате таңдау). Тауарды қайтаруға қабылдамауға құқылы.

6.3. Сатып алушы:

- Сайтта Тапсырысты тіркеу және ресімдеу кезінде дұрыс ақпаратты хабарлауға: Т.А.Ә., жеткізу мекенжайы, логин, ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы.
- осы Келісімнің шарттарында айқындалған тәртіппен тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы.
- оған Өнім беруші жеткізетін тауарларға толық көлемде және  осы Келісімнің 5.2-тармағында көрсетілген мерзімде ақы төлеуге;
- осы Келісім бойынша оған жеткізілетін тауарды қабылдауды және оған ақы төлеуді қамтамасыз ететін барлық қажетті іс-әрекеттерді жасауға. 
- Сатып алушы тауарға (сатып алушының сайтта орындауға жіберілген тапсырысына) ақы төлеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда және (немесе) сатып алушы осы міндеттемені толық орындамаған жағдайда, мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімінде төленбеген (тиісті түрде төленбеген) тауар құнының 0,5% мөлшерінде өнім берушіге тұрақсыздық айыбын төлеуге.
- Тапсырысты рәсімдеу кезінде тапсырыс берілген бөлшектің тиісті көлік құралына қолданылуы үшін жауапты болуға, өйткені Сайттағы аналогтарда дәлсіздіктер болуы мүмкін.
- Сатып алушы тауардан негізсіз бас тартқан жағдайда (Сайтта орындауға жіберілген Сатып алушының тапсырысы) Өнім берушінің көлік шығындарын өтеу арқылы Өнім берушіге «Тапсырыс» құнының 100% мөлшерінде айыппұл төлеуге.
- мәлімделген шағымдар бойынша Өнім берушінің сұрауларына уақтылы жауап беруге.
- Өнім берушіден электрондық пошта (немесе факс, пошта, курьерлік қызмет, өкілдің жеке өзіне табыс ету) арқылы алған сәттен бастап 10 (он) күн ішінде өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін қайтаруға міндетті. Егер өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Сатып алушы өз тарапынан қол қойылған актінің данасын немесе көрсетілген актіге қол қоюдың мүмкін еместігін негіздейтін өзге жауапты ұсынбаса, онда Өнім беруші қол қойған акт біржақты тәртіппен расталған, ал есеп айырысуларды салыстыру жүргізілген болып деп есептеледі.

7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА, ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ БЕРУ

7.1.  Пайдаланушылық келісімде айқындалған тәртіппен пайдаланушы Акцепт жасаған кезде дербес деректерді жинауға, өңдеуге байланысты қатынастарды регламенттейтін заңнамаға сәйкес Пайдаланушы Орындаушыға және үшінші тұлғаларға Пайдаланушының дербес деректерін жинауға, өңдеуге, трансшекаралық беруге (қажет болған кезде) пайдаланушының келісімімен регламенттелген мақсаттарда және Орындаушының қалауы бойынша жалпыға қолжетімді дереккөздерде заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен жинауға, өңдеуге, трансшекаралық беруге (қажет болған кезде) сөзсіз келісім береді, Орындаушының кез келген азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарының болуына немесе болашақта туындауына байланысты
7.2. Пайдаланушының дербес деректері бойынша Тараптар Пайдаланушыға қатысты төмендегі мәліметтерді, сондай-ақ электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық тасымалдағышта тіркелген, бірақ олармен шектелмей, енгізілетін өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды анықтады: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, туған күні, жұмыс орны мен лауазымы, пошталық мекенжайы (тұрғылықты жерінің мекенжайы, тіркелген (тіркелген) мекенжайы, үй, жұмыс, ұялы телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (телефондары).
7.3. Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, өңдеуді және трансшекаралық беруді (қажет болған жағдайда) Орындаушы қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, мынадай мақсаттар үшін жүзеге асырады:
7.3.1. Пайдаланушылық келісімді, сондай-ақ Өнім берушіге заңнамамен жүктелген құқықтар мен міндеттерді тиісінше орындау мақсатында;
7.3.2. Өнім берушіні ішкі бақылау және есепке алу үшін;
7.3.3. Өнім берушінің құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: тиісті мәмілелер бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда;
7.4.Пайдаланушы Өнім берушіге жеке деректерді ашық байланыс арналары арқылы бере отырып, басқа тұлғалардың оларды рұқсатсыз алу қаупін және осыған байланысты салдарын түсінеді және қабылдайды.   Өнім беруші дербес деректердің  ашық байланыс арналары беріліп, оларды өзге тұлғалар рұқсатсыз алған жағдайда жауапты болмайды.
7.5 Осы бөлімде регламенттелген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге (қажет болған жағдайда) Пайдаланушының келісімі жазбаша нысанда ресімделген тиісті өтініштің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттелген жағдайларда кері қайтарып алынуы мүмкін, ол Өнім берушіге осы келісімді кері қайтарып алу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын беріледі. Бұл ретте, Пайдаланушыға осы келісім, егер бұл кері қайтарып алу заңнамаға қайшы келетін жағдайларда немесе Пайдаланушы Өнім берушінің алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде кері қайтарып алынбайтыны белгілі.

8. ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КЕЛІСІМДІ ЖАСАСУ, ӨЗГЕРТУ, БҰЗУ ТӘРТІБІ

8.1. Пайдаланушының келесі әрекеттердің бірін жасауы пайдаланушының осы Пайдаланушылық келісімінің шарттарымен танысқанын, келіскенін және қабылдағанын (акцепт жасағанын) білдіреді:
8.1.1. Пайдаланушының қызметтерді Пайдаланушылық келісімде көрсетілген тәртіппен және шарттарда төлеуі;
8.1.2. Пайдаланушының Пайдаланушылық келісімнің қабылданғанын көрсететін іс-әрекеттер жасауы, атап айтқанда Пайдаланушылық келісімнің барлық шарттарымен келісетіндігін куәландыратын Сайт бетінің тиісті жолағына қанат белгісін қоюы;
8.2. Пайдаланушы жоғарыда сипатталған тәртіппен акцепт жасаған кезде, осы Келісімнің 5.6-тармағында көзделген шартты қоспағанда, Пайдаланушыық келісімі жасалды, екіжақты қол қоюды талап етпейді және электрондық түрде жарамды деп есептеледі.
8.3. Пайдаланушы акцепт жасау бойынша іс-әрекеттерді орындау сәтіне дейін Пайдаланушылық келісімімен танысуға міндетті. Егер Тапсырыс беруші Пайдаланушылық келісімнің шарттарын өзі үшін қолайсыз деп тапса - ол акцепт жасау бойынша іс-әрекеттер жасауға міндетті емес.
8.4. Өнім беруші, Пайдаланушы төлем бойынша әрекет жасаған ұсыныстардан басқа, өз ұсынысын кез келген уақытта кері қайтарып алуға құқылы.
8.5. Пайдаланушылық келісімнің қолданыстағы редакциясы Сайтта Пайдаланушы келісімі бөлімінде орналастырылады және Пайдаланушы оны өзгерту және (немесе) толықтыру тұрғысынан оның шарттарымен үнемі танысып отыруға міндеттеме алады.
8.6. Өнім беруші Пайдаланушылық келісімі бойынша құқықтар мен міндеттерді басқа тұлғаға беруге құқылы. Пайдаланушы Өнім берушінің келісімінсіз Пайдаланушылық келісімі бойынша құқықтар мен міндеттерді басқа тұлғаға беруге құқылы емес.
8.7. Пайдаланушылық келісімін бұзу тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Пайдаланушылық келісімінде және заңнамада көзделген негіздер бойынша Пайдаланушылық келісімін орындаудан (Пайдаланушылық келісімінен бас тарту) біржақты бас тартқан жағдайда мүмкін болады.
8.8. Өнім беруші Пайдаланушылық келісімі бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға (Пайдаланушылық келісімінен бас тартуға), Пайдаланушылық келісімін орындаудан бас тартуға құқылы:
8.8.1. егер Пайдаланушы Өнім беруші тек қана өз қалауы бойынша пайдаланушының Пайдаланушылық келісімімен регламенттелген міндеттемелерді орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы, оның ішінде Өнім берушінің және сайт объектілерінің өзге де құқық иеленушілерінің құқықтарын бұзу ретінде саралайтын әрекеттерді жасаса;
8.8.2. тапсырысты төлеуге қажетті қаражат болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда;
8.8.3. егер Пайдаланушының әрекеті компьютерлік оқиғаларға әкелсе;
8.8.4.  Өнім беруші Пайдаланушының пайдаланушылық келісімімен регламенттелген міндеттемелерді орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғатын және (немесе) әкеп соғуы мүмкін әрекеттері, Орындаушы үшін мүмкін (ықтимал) залалдар және (немесе) тәуекелдер және (немесе) оларды келтіру және (немесе)туындау қатері ретінде тек өз қалауы бойынша ғана бағалайтын өзге де жағдайларда жүзеге асырады.

9. ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ

9.1. Дауды сотқа дейін реттеу келіссөздер арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте талап қою міндетті болып табылады.
9.2. Тараптар дауды сотқа дейін реттеудің мынадай міндетті тәртібін айқындайды:
9.2.1. Наразылық қою жазбаша нысанда ұсынылады және оған тиісті түрде уәкілетті адам қол қояды.
9.2.2. Наразылықта: талаптар, талаптар негізделетін мән-жайлар және оларды растайтын дәлелдемелер; кінә қоюға қоса берілетін құжаттар мен өзге де дәлелдемелердің тізбесі; дауды реттеу үшін қажетті өзге де мәліметтер көрсетіледі.
9.3.Наразылық алынған күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде қаралады және қарау нәтижелері туралы наразылықты жіберген Тарап жазбаша нысанда хабардар етіледі. Наразылыққа жауапта наразылықты алған Тарап міндетті түрде шешім қабылдау себептерін және дауды реттеу тәртібі туралы ұсынысты көрсетеді.
9.4. Егер наразылыққа оны қарау үшін қажетті құжаттар қоса берілмесе, олар ұсыну мерзімін көрсете отырып, наразылықты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде (кемінде үш жұмыс күні) наразылықты жіберген Тараптан сұратылады. Талап етілген құжаттар көрсетілген мерзімде алынбаған жағдайда наразылық қолда бар құжаттар негізінде қаралады.
9.5.Тараптар даулар Өнім берушінің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі деп уағдаласты:
-Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының №2 қалалық сотында;
-Батыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында;
- нотариуста атқарушылық жазба жасау арқылы.

10. ЖАУАПКЕРШІЛІК

10.1. Пайдаланушы осы Келісімнің кез келген ережесін қасақана немесе абайсызда бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа Пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан туындауы мүмкін кез келген залалдарды Сайт әкімшілігі өтемейді.
10.2. Сайт әкімшілігі жауапты емес:
10.2.1. Еңсерілмейтін күштің, сондай-ақ телекоммуникациялық, компьютерлік, электрлік және өзге де аралас жүйелердегі ақаулардың кез келген жағдайының салдарынан туындаған операцияны жасау процесіндегі кідірістер немесе іркілістер
10.2.2. Аударым жүйелерінің, банктердің, төлем жүйелерінің іс-әрекеттері және олардың жұмысына байланысты кідірістер
10.2.3. Егер Пайдаланушының оны пайдалану үшін қажетті техникалық құралдары болмаған, сондай-ақ пайдаланушыларды осындай құралдармен қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттемелері болмаған жағдайда сайттың тиісінше жұмыс істеуіне жауапты емес. 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, эпидемиялар, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауына кедергі келтіретін заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда, олар өздеріне алған міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте тарап форс-мажор басталғаны туралы дереу хабардар етуге тиіс. Олай болмаған жағдайда, Тараптың осы жағдайға сілтеме жасауға құқығы жоқ.
11.2. Форс-мажорлық мән-жайлар кезінде екінші Тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты залал шеккен тараптың одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық растама алуға құқығы бар.

12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

12.1. Пайдаланушылық келісім, сондай-ақ пайдаланушылық Келісімді орындауға байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндірілуге жатады.
12.2. Пайдаланушылық келісімі Сатып алушы осы офертаны акцептеген күннен бастап күшіне енеді және Тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.
12.3. Пайдаланушылық келісім қазақ және орыс тілдерінде бірдей заң күші бар №1, №2 қосымшалармен жасалды.

Пайдаланушылық келісіміне №1 қосымша

ТАПСЫРЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.Тапсырысты қалыптастыру

✔ Сайтта Тапсырысты қалыптастыру кезінде Сатып алушы Тапсырыс шарттарын таңдайды, көрсетеді және келіседі:

 • осы Шарт;
 • қосалқы бөлшектің каталогтық нөмірі (Тауар артикулы);
 • Тауардың құны;
 • Тауарды орындау мерзімі;
 • қосымша шарттар (егер ондайды Сайт көрсетуге мүмкіндік берсе).

✔ Қажетті Тауарды қоржынға орналастырады және өз қалауы бойынша:

 • Тауарларды Қоржынға қалдырады;
 • Тауарларды Тапсырысқа жібереді.

✔ Сайт мерзім сайын (әдетте әр сағат сайын) Сатып алушының Тапсырыстарын өңдейді, бұл ретте келесілер тексеріледі:

 • Тапсырыс шарттарын өзгерту (құны, мерзімі, болуы және т. б.);
 • Сатып алушының теңгерімі;
 • қол қойылған жеткізу Шартының болуы;
 • басқа талаптар (алдыңғы Тапсырыстар бойынша шарт талаптарын орындау).
 • Өңдеуден өткен оң Тапсырыстар жұмысқа қабылданады (осылайша Тапсырыс қалыптасады), бұл ретте ақша қаражаты Сатып алушының теңгерімінен жұмысқа қабылданған Тапсырыстардың құндық сомасы мөлшерінде шартты түрде есептен шығарылады және бір мезгілде құжаттар бойынша нақты есептен шығарылады.
 • Қандай да бір себептермен өңдеуден өтпеген барлық тапсырыстар (жоқ; өнім берушінің бас тартуы; бағаның өсуі) «жоқ, қайта тапсырыс беру» мәртебесімен белгіленеді.

2. Тапсырысты орындау

✔ Тапсырысты жұмысқа қабылдағаннан кейін:

 • Өнім беруші Тапсырысты орындау бойынша іс-әрекеттер жасайды
 • Сатып алушы өз Тапсырыстарының орындалу мәртебесін және сайт ресурстарының көмегімен балансты бақылайды. 
 • Сатып алушы беруге дайын Тауарлардың санын, олардың сипаттамаларын (көлемі, позициялық және жалпы құны, сақтау ақысы, қойманың жұмыс режимі) біледі, сондықтан сатып алушы дайын тауарды беруді дұрыс ұйымдастыра алады.

3. Тауарды беру

 • Сатып алушы Өкіл бар болған жағдайда тауарға Дайын Тауар мен құжаттарды (жүкқұжат, шот-фактура) алады:
 • Теңгерімде барлық Дайын Тауарлардың қорытынды құнын төлеуге немесе барлық дайын тауарлардың қорытынды құнын нақты төлеуге жеткілікті қаражат (Тапсырыс бланкісінде көрсетілген жеткізу мерзіміне байланысты);
 • Сатып алушы Өкілінің тауарды алуға сенімхаттары.
 • Сатып алушының Өкілі бастапқы құжаттарды ресімдеуге қатысады және Сатып алушының тауарына меншік құқығын өзіне қабылдайды
 • Сатып алушының Өкілі Өнім беруші құжаттарының даналарына қол қоюға және құжаттарды тауармен бірге қабылдауға міндетті.

Пайдаланушылық келісіміне №2 қосымша

ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ ЕРЕЖЕСІ (бұдан әрі-Ереже)

1. Жалпы ережелер.

1.1. Өнім беруші Сатып алушының шарттарын орындауға кепілдік береді.
1.2. Өнім туралы барлық рекламациялар (наразылықтар) сайтта келесі мерзімдерде хабарлама ресімдеу арқылы ғана қабылданады:
- тауарды жетіспеушілік және механикалық зақымдану бойынша қабылдау сәтінде;
- тауарды Сатып алушыға жеткізген сәттен бастап басқа себептер бойынша күнтізбелік 3 (үш) күнге дейін.

2. Рекламация (наразылық) ресімдеу тәртібі.

2.1.Рекламацияны (сұрақты) рәсімдеу үшін «менің тапсырыстарым» -> «тапсырыстар мазмұны» бөлімінен бөлшекті табу қажет;
Бөлшектің оң жағында   «талқылау». Әрі қарай, қажетті әрекетті таңдаңыз: «Сұрақ қосу» (сұрақ қою, оның ішінде ркламациялар, наразылықтар, қайтарулар). Бұл бөлім бөлшек бойынша хат алмасу үшін қолданылады. 
Әрі қарай, сұрақтың тақырыбын таңдаңыз: «Рекламация»  
Бұл бөлімде қайтару туралы өтініштер, наразылықтар және бөлшектерден бас тарту қажет. Бұл бөлім ақпарат алмасу бойынша Сатып алушы мен Өнім беруші арасындағы жұмыс аймағы болып табылады.
Өтініште фотосуреттер, сондай-ақ мәселенің толық және нақты сипаттамасы болуы керек.
Фотосуреттер мазмұнының тізімі:
- бөлшек (жалпы көрініс, бөліктерге таңбалау, зақымдалған жер, егер бар болса)
- қаптама (жалпы көрініс)
- стикерлер мен жапсырмалардың болуы.

2.2.Рекламация бойынша шешімді Өнім беруші Өндірушіден тиісті Рекламация бойынша жауап алған күні қабылдайды.
2.3.Өнім беруші Сатып алушыдан қосымша ақпарат сұрауға құқылы. Сатып алушы 7 күнтізбелік күн ішінде рекламация бойынша сауалға жауап беруге міндетті. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін сауалға жауап болмаған жағдайда, рекламация күші жойылды деп есептеледі.
2.4.Өнім беруші (Өндіруші) Сатып алушыдан тауарды қайтаруға оң шешім қабылдаған жағдайда, онда қайтару алдын ала төлем болған кезде жүкқұжатта көрсетілген тауардың толық құны бойынша жүзеге асырылады.
2.5.Қайтарылатын тауарды Өнім берушінің қоймасына жеткізуді Сатып алушы жүзеге асырады.
2.6.Қайтарылуға тиісті төленген тауардың сомасына Сатып алушы сайттан басқа тауарды сатып алуға құқылы.
2.7.Өнім беруші мынадай шарттар орындалмаған кезде Сатып алушыға тауар үшін ақша қаражатын қайтарудан бас тартуға құқылы:
✔ Тауар түрін сақтау;
✔ Тұтас зауыттық қаптама;
✔ Келісілмеген зақымдардың, тауар мен орамдағы жазулардың болмауы;
✔ Тауардағы стикердің болуы;
✔ Зауыттық ақау жағдайларын қоспағанда, орнату іздерінің болмауы;

3. Рекламацияның туындау себептері:

3.1 Зауыттық ақау:

Орнату нәтижесінде немесе пайдалану кезінде анықталған ақау туралы рекламацияны қарау үшін Сатып алушы келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:
✔ Сертификатталған ТҚС немесе тиісті ресми дилер жазып берген, көлік құралына тауар орнатуға арналған наряд, онда мынадай мәліметтер болуға тиіс:

 • автомобильдің мемлекеттік нөмірі
 • иесінің Т.А.Ә.
 • автомобиль маркасы, қозғалтқыш түрі.
 • осы бөлікті орнату кезінде орындалған жұмыстар және олардың құны, сондай-ақ біріктірілген тораптар мен агрегаттарды ауыстыру бойынша міндетті түрде байланысты жұмыстар. 
 • автомобильдің сәйкестендіру нөмірі - VIN-КОД (автомобильдің техникалық паспортында жазылған 17 таңбалы нөмір) Шасси нөмірі бар автомобильдер үшін (рамалық конструкциясы)  шасси нөмірін көрсету қажет. 

    ✔ Міндетті қосымшамен (ТҚС мөрімен расталған көшірме) жұмыстың осы түрін жүргізуге сервистің сәйкестік сертификаты;
    ✔ Сервия қызметтерінің төленгенін растайтын төлем құжаттарын (кассалық чектің көшірмесі);
    ✔ Фирмалық бланкіде орындалған тауардың жұмыс істемеу себептері туралы сервистің ресми қорытындысы. (Акт ақауын табу). 
Көрсетілген құжаттар болмаған кезде Өнім беруші Сатып алушыға наразылықты қараудан бас тартуға құқылы.

3.2 Жетіспеушілік:

«Жетіспеушілік» рекламациясы екі жағдайда жасалады:
- бөлшек жөнелту құжаттарында бар, бірақ іс жүзінде жоқ.
- іс жүзінде алынған мөлшер құжаттарда көрсетілгеннен аз.
Сатып алушы растайтын фотосуретті ұсынуға және себебін көрсете отырып, сайтта рекламация беруге міндетті.

3.3 Жинақсыздық:

Егер Тапсырыс берілген бөлшекті алу кезінде тапсырыс берілген нөмірдің бір немесе бірнеше компоненттерінің болмауы анықталса, «жинақсыздық» рекламациясы жасалады. 
Сатып алушы алынған өнімнің барлық жапсырмалары мен жапсырмалары бар фотосуреттерін ұсынуға, себебін көрсете отырып, сайтта рекламация беруге міндетті.

3.4 Қате тіркеме (қайта сұрыптау):

Егер нақты алынған бөлік Тапсырыс берілгенге сәйкес келмесе, «қате тіркеме» рекламациясы жасалады.
Сатып алушы мыналарды беруге міндетті:
- тапсырыс берілген және нақты алынған бөлшектердің салыстырмалы фотосуреті
- а/м дұрыс деректері (тапсырыс берілген және алынған бөлшектердің атауы мен қолдану орны сәйкес келген, бірақ а/м бөлшегіне қандай да бір белгілер бойынша сәйкес келмеген жағдайларда)
- егер бөлшек түпнұсқа емес болса, онда кроссалар және ақпарат көздеріне сілтемелері бар таңдау тізбегі;

Естеріңізге саламыз, нөмірді өндірушінің ресми ауыстыруы немесе өндіруші-фирманы орауышпен ауыстырылуы-бұл қайта сұрыптау болып табылмайды!

3.5 Механикалық зақымдану:

«Механикалық зақымдану» рекламациясы бөлшекті сыртқы тексеру кезінде механикалық зақым анықталған кезде ғана тауарды алған сәтте жасалады.
Сатып алушы тауарды механикалық зақымданудың бар-жоғын тікелей алған кезде тексеруге міндетті. Сатып алушы (немесе уәкілетті өкіл) тауарды қабылдап алғаннан және ол жүкқұжатқа қол қойғаннан кейін наразылықтар қабылданбайды.
Ірі габаритті позицияларды (шанақ бөлшектері, шынылар және т.б.) Сатып алушы (немесе оның уәкілетті өкілі) тауарды беру/тиеп жөнелту сәтінде қарайды. Осы позициялар бойынша наразылықтар Тараптар тауардың зақымдануы туралы акт жасау жолымен беру сәтінде сол жерде қабылданады. Бұдан әрі жасырын ақауларды қоспағанда, осы позициялар бойынша наразылықтар қабылданбайды.

4. Қайтарылатын тауарға қойылатын талаптар: 

4.1 Тауар қайтару себебіне қарамастан Сатып алушыға жіберілген бастапқы орамада ғана қайтаруға қабылданады.
4.2 Сатып алушы тауарды Өнім берушіге Оралдағы сатып алушылар үшін интернет-дүкен бөлімімен қайтаруды келіскен күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде және басқа қаладан келген сатып алушылар үшін 7 күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Мерзімнен асқан жағдайда, біздің компания тауарды қайтармау құқығын өзіне қалдырады.
4.3 Қалпына келтірілген бөлшектер (рульдік рейкалар, руль гидрокүшейткіш сорғылар, су сорғылары және т.б.) Сатып алушы тауарға тәуелсіз сараптама жүргізген жағдайда ғана кепілдікті қайтаруға (айырбастауға) жатады. Осы әрекеттен кейін тауар тәуелсіз сараптаманың қорытындысымен бірге Өнім берушінің атына жіберіледі. Егер тәуелсіз сараптаманың қорытындысы тауардың жұмыс істемеуінің себебі зауыттық ақау болып табылатындығын анық көрсетсе, тауарды кейіннен Сатып алушының шотына ақшалай қаражатты қайтарумен есептен шығару жүргізіледі.
4.4 Егер Сатып алушының тауардың сапасына (ақауына) қатысты шағымы Өнім берушіге рульдік басқару тобына және (немесе) жүріс бөлігіне (автомобиль аспасына) кіретін бөлшектерге ұсынылса, онда бұл ретте «зауыттық ақау» бөлімінде көрсетілген құжаттардан басқа қосымша құжат талап етіледі. Сатып алушы Өнім берушіге бөлшекті орнатпас бұрын сервисте орындалған автомобильдің аспасын (рульдік басқару) диагностика актісін жібереді. Диагностика актісіндегі белгілер автомобильдің жүріс бөлігінің жай-күйін көрсетуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген акт болмаған жағдайда, Сатып алушының рульдік топтың және (немесе) жүріс бөлігінің бөлшектеріне сапа (ақау) бойынша шағымы қабылданбайды. Бөлшек Сатып алушыға жіберіледі.
4.5 Өнім беруші мен Сатып алушы арасында тауардың істен шығу себептері туралы дау туындаған кезде Өнім беруші тауардың сапасына тексеру (сараптама) жүргізуге құқылы. Егер тауардың сапасын тексеру (сараптама) нәтижесінде тауардың жасырын зауыттық ақаулар себептері бойынша емес, Өнім беруші жауап бермейтін қандай да бір басқа себептер салдарынан істен шыққаны анықталса, тауар Сатып алушыға қайтарылады. Бұл ретте Өнім беруші шеккен тауардың сапасына тексеру (сараптама) жүргізу бойынша барлық шығындарды Сатып алушы төлейді.

4.6 BOSCH өндірушісінің кепілдігі бойынша тауарды қайтарудың ерекше шарттары.

4.6.1. Bosch компаниясы өндірген Тауарға кепілдік тек қана уәкілетті «Бош Авто сервистерде» (мекенжайлар  www.bosch.ru сайтында көрсетілген) орнатылған кезде қолданылады және тауарды Сатып алушыға берген сәттен бастап 1 (бір) жылды құрайды.
4.6.2. Bosch өндірушісінің сапасы нашар тауарды қайтару үшін ең жақын уәкілетті Бош-сервиске жүгіну қажет. Жүгінген кезде өзіңізбен бірге толтырылған кепілдік талоны болуы қажет. Тексеру жүргізілгеннен кейін, егер жағдай кепілдік болмаса, Сатып алушы уәкілетті Бош-сервис тарифі бойынша жүргізілген диагностиканы төлеуге міндетті. Егер іс кепілдік болса, Сатып алушы тексеру хаттамасын алады.
4.6.3. Тексеру хаттамасымен Сатып алушы Өнім берушіге жүгінеді және оның орнына жаңа өнімді немесе рекламациялық Тауарлар үшін ақша ала алады.
4.6.4. Bosch аккумуляторларын қайтару кезінде кепілдік жағдайында ақаулы қосалқы бөлшектерді тауар сатып алынған Өнім беруші арқылы қабылдаудың стандартты процедурасы бар, өйткені уәкілетті Бош қызметтері батареяларға кепілдік қызметімен айналыспайды және шағым бойынша сараптамалық баға бермейді.

Осы бренд бойынша ақау алынған жағдайда,  рекламациялар BOSCH  сервисінің қорытындысынсыз қабылданбайды.

5. Тауарды қайтаруды болдырмайтын мән-жайлар:
5.1 Кепілдік жағдайларды қоспағанда, Сатып алушы тапсырыс берген түпнұсқа электр тауарлары (автомобиль электр жабдықтарының бөлшектері мен тораптары, оның ішінде блоктар, магнитолалар, электр жетектері) қайтаруға (айырбастауға) жатпайды. Кепілдік дилерлік сервистік станциялардан тыс орнатылған бірегей электрлік қосалқы бөлшектерге қолданылмайды. Түпнұсқа емес электр қосалқы бөлшектеріне кепілдік орнату кезінде оның өнімділігімен шектеледі.
5.2. Құны 600 теңгеден кем тауарлар қайтаруға жатпайды.
5.3. Автомобильдердің маркалары мен модельдері бойынша әмбебап қолданылатын мынадай тауар топтарының бөлшектері: майлар, антифриз тежегіш сұйықтықтары, өзге де технологиялық сұйықтықтар, шыны тазалағыштың щеткалары, әмбебап аккумуляторлық батареялар қайтаруға қабылданбайды.
5.4. Беру мерзімдеріне ерекше мән-жайлар (қосарланған тапсырыс, жеткізілімнің кідіруі, жүктің кедендік тазартылуы, мемлекеттік билік органдарының іс-қимылы және т.б.) әсер еткен тауарды қайтаруға жол берілмейді.
5.5. ЖКО немесе ұқыпсыз пайдалану нәтижесінде тауардың зақымдануы.
5.6. Отын жүйесінде және автокөлік құралын шығару жүйесінде қолданылатын тауардың сапасыз отынды пайдалану салдарынан (оның ішінде этилдендірілген бензиннің немесе маусымдық емес дизель отынының ластануына немесе қолданылуына байланысты) жарамсыздығы.
5.7. Автомобиль бөлшектеріне соққы жүктемелерімен байланысты жолдардың кедір-бұдырларында абайсыз жүргізуден туындаған зақымданулар (оның ішінде аспалар мен рульдік басқару);
5.8. Тежегіштердің шуылы (сықырлауы, шиқылдауы) 
5.9.  Шанақ әйнектері мен жарықтандыру аспаптарының сыртқы зақымдануы;
5.10. Шыны тазалағыш щеткалар, жетек белдіктері, тежегіш колодкалары, дискілер мен барабандар, ілінісу дискілері, тұтандыру шамы және т.б. сияқты өнімнің тозуы және табиғи күйінің өзгеруі (оның ішінде қартаю).
5.11. Шығын бөлшектері мен материалдар (оның ішінде май, сүзгілер, сақтандырғыштар, шамдар және т.б.).
5.12. Автокөліктің жүріс бөлігінің жұпталммаған бөлшектері (серіппелер, амортизаторлар, тұрақтандырғыш тіреулер)
5.13. Автомобильдің бір осіне 2 данадан кем мөлшерде ауыстырылған және қорғаныс жиынтықтарын (қашағыш + тозаңдық) және орнату жиынтығын (Макферсон тірегінің жоғарғы тіреуі) ауыстырылмаған амортизаторларға
5.14. Клиенттің тапсырыс берілген тауардан негізсіз бас тартуы.

6. Тауарды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылмайтын ақаулардың тізбесі:

6.1 Шанақ бөлшектері:

    ✔ Бөлшектер өлшемдерінің геометриялық өзгеруіне әсер етпейтін жазықтықтарда шамалы, көрінбейтін қиғаштар (нүктелер) бар.
    ✔ Жер бетіндегі кедір-бұдырлық, бұрыштардағы, буындардағы, жиектердегі, бүгілу орындарындағы топырақ жабынының бұзылуы, болмашы тоттану бар. 

6.2 Бояуға арналған пластикалық бөлшектер:

    ✔ Ол сызаттар мен сызаттар, кішкене қиғаштар және бөліктің геометриясында шамалы өзгеріс бар (орнату кезінде ТҚС түзетіледі). 

6.3 Бояуға арналмаған шанақтың металл және пластик бөлшектері:

    ✔ Орнатылған кезде автокөліктің сыртқы түріне әсер етпейтін бөлшектердің бетінде сынық, ағу, сызаттар, қиғаштар, ескіргендер бар (ақаулар жасырылады).
    ✔ Бөлшектерді орнату немесе жинау кезінде жойылатын жұмсақ пластиктен жасалған бөлшектердің деформациясы бар.

6.4 Деталиоптиктер:

    ✔ Машинаның сыртқы түріне және бөлшектердің техникалық сипаттамаларына әсер етпейтін сызаттар, сызаттар бар.
    ✔ Оптикалық бөлшектерді жинау кезінде қолданылатын, бөліктің тығыздығына әсер етпейтін серпімді желім-герметик қабатының біркелкі еместігі. 

6.5 Салқындату, жылыту және кондиционерлеу жүйесінің бөлшектері:

    ✔ соттың шамалы кептелісі және нормадан шамалы геометриялық ауытқулар бар.

6.6 Газ шығару жүйесінің бөлшектері:

    ✔ Бөлшектердің хромды емес бөліктерінде сызаттар бар.
    ✔ Тереңдігі 1 (бір) сантиметрден аспайтын қиғаштар бар.
    ✔ Бұл бөлшектердің тығыздығына әсер етпейтін біркелкі емес дәнекерлеу іздері бар. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық жағдайларда Өнім беруші «INKOR-URALSK» ЖК-і атынан рекламациялық жағдайға қатысты кез-келген қосымша ақпарат пен құжаттарды талап етуге құқылы. Өнім беруші көрсеткен мерзімде ұсынбаған жағдайда, рекламация қабылданбайды. 
Жоғарыда көрсетілген қандай да бір құжаттардың болмауы, тиісті түрде толтырылмауы, сондай-ақ кепілдік құжаттарды дұрыс (дәл емес, қателіктермен, ұқыпсыз) толтыруы кепілдік беру жағдайын қараудан бас тартуға әкеп соғады.
Бөлшектерді таңдағанда, www.avto-center.kz сайтындағы кросстар, сипаттама және ауыстырулар тек анықтамалық ақпарат болып табылады екенін және қосымша тексеруді қажет ететінін ескеру қажет. Өнім беруші аналогтардың дәл сәйкестігіне кепілдік бермейді, бұл туралы Сатып алушыға әрбір тапсырыс беру кезінде ескертеміз. 
Өндірушілердің түпнұсқалық бағдарламалары мен каталогтары бойынша қосалқы бөлшектерді дұрыс таңдау жауапкершілігі Сатып алушыға жүктеледі.
Өнім берушінің жауапкершілігі белгілі бір өндірушінің каталогы бойынша Тауардың нөміріне сәйкес Сатып алушы тапсырыс берген тауарды берумен шектеледі.

Өнім беруші мен Сатып алушы арасындағы тауарды қайтару тақырыбындағы іскерлік хат алмасу құралдары:
- Өнім берушінің office@inkor-uralsk.kz корпоративтік поштасы
- Өнім берушінің www.avto-center.kz сайтындағы Сатып алушының жеке кабинеті болып табылады.   

Сайт әкімшілігі.


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении услуг Интернет-магазина www.avto-center.kz

ИП «INKOR-URALSK»,  «далее– Поставщик, Компания», в лице руководителя Томниковой Оксаны Федоровны, действующей на основании свидетельства о государственной регистрации (серия 2718 №  0001370 выдано 30.01.2015 г. УГД по  г. Уральск ДГД по ЗКО КГД МФ РК), адрес места нахождения:Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Куныскерея, д.298 / А, тел: 8 (7112)98-15-80,  адрес электронной почты:e-mail: office@inkor-uralsk.kz, ИИН 740531402231, ИИК KZ266017181000003830 (KZT) АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX;  являющееся создателем Сайта, предлагает Услуги, на определенных в настоящем Пользовательском соглашении условиях (далее-Соглашение).

ПОНЯТИЯ  И ТЕРМИНЫ

«Сайт» - интернет-ресурс www.avto-center.kz, т.е. электронный информационный ресурс Поставщика, технология его ведения и (или) использования, функционирующая в интернете, а также организационная структура, обеспечивающая информационное взаимодействие. 
«Администрация сайта» –сотрудники, уполномоченные на управления Сайтом, действующие от имени ИП «INKOR-URALSK».
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Соглашения, подтвержденное его регистрацией на сайте.
«Пользователь» - совершеннолетнее дееспособное физическое и юридическое лицо , или индивидуальный предприниматель,  совершивший акцепт Публичной оферты (предложения) оказания электронных услуг и дающий согласие на сбор и обработку его персональных данных.
«Покупатель» - физическое и юридическое лицо (в том числе ихуполномоченные представители, менеджеры Компании),принимающее условия настоящего Соглашения и  обладающее возможностью визуального ознакомления с размещенной на сайте www.avto-center.kz информацией.
«Поставщик» - индивидуальный предприниматель, оказывающее электронные услуги с применением информационных технологий за вознаграждение, согласно бланку заказа и осуществляющее  сбор, обработку и защиту персональных данных. 
«Производитель» - юридическое лицо, являющееся участником сайта www.avto-center.kz и исполнителем по обработке и поставке Поставщику заказов Покупателей, размещенных на сайте. 
«Товар» - ассортимент (запасные части, смазочные материалы, охлаждающие жидкости, аксессуары для грузовых и легковых автомобилей различных моделей) представленный на сайте.
«Комплект» - состоит из нескольких однородных или неоднородных единиц товара, предлагаемых производителем продукции, как единая отдельная единица Товара.
«Заказ» - добровольное оформление покупки Товара Покупателем на Сайте Поставщика самостоятельно или с помощью менеджера Поставщика. Заказ может состоять из одного или нескольких различных позиций Товара предлагаемых и объединенных одним номером Заказа. Он содержит информацию о наименовании Товара, его количестве, производителе (-лях) Товара, сроке(-ах) поставки каждого отдельного вида Товара,  цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара.
«Бланк Заказа» - документ, сформированный на Сайте Поставщика, при формировании Заказа, подтверждающий согласие Покупателя с указанными в нем условиями поставки и оплаты Товара, а именно сроках поставки, указанных в нем на каждый вид товара, наличии (отсутствии) скидок и  конечной ценой Товара и Заказа.
«Партия товара» - это  количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.
«Хранение» - период ожидания готового к выдаче Покупателю Товара на складе Поставщика с момента готовности к отпуску до момента  передачи Товара.
«Готов к отпуску» - выполненный Заказ Покупателя на Товар, готовый к передаче.
«Корзина» - ресурс Сайта, позволяющий Покупателю делать первичный отбор Товаров для дальнейшего Заказа.
«Баланс» - итоговое сальдо бухгалтерского баланса Покупателя за вычетом условно списанных и принятых в работу Заказов, которое отражается у Покупателя при входе  на Сайт Поставщика.
«Стоимость Заказа» - цена Товара, включая стоимость доставки до места поставки Товара Покупателю или Представителю Покупателя.
«Представитель Покупателя» - физическое лицо уполномоченное доверенностью от Покупателя  на получение Заказа. 
«Рекламация» - претензия, заявленная Покупателем на Сайте по качеству, количеству, сроку или цене поставленного Товара.
«Стикер» - бумажная наклейка, используемая для идентификации каждой отделимой позиции в заказе.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поставщик осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин по адресу: www.avto-center.kz
1.2. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Пользователь соглашается с условиями продажи Товаров, изложенными ниже (далее – Условия продажи товаров). В случае несогласия с настоящим Пользовательским соглашением Пользователь обязан немедленно прекратить использование сервиса и покинуть сайт www.avto-center.kz
1.3. Настоящие Условия продажи товаров, а также информация о Товаре, представленная на Сайте, в соответствии пункта 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан являются публичной офертой.
1.4. Пользователь соглашается с Условиями продажи товаров и дает свое согласие на сбор и обработку персональных данныхпутем проставления отметки в графе «С условиями обслуживания в интернет-магазине ознакомлен(а) и согласен(на)» при оформлении Заказа.
1.5. Настоящее соглашение может быть изменено Поставщиком  в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. Новая редакция Соглашения вступает в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено условиями настоящего Соглашения.

2.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является  приобретение  Пользователем  Товаров, представленных в каталоге Интернет-магазина по адресу: www.avto-center.kz
2.2. Данное Соглашение распространяется на все виды Товаров и услуг, представленных на Сайте, пока такие предложения с описанием присутствуют в каталоге Интернет-магазина. 

3.РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

3.1. Регистрация на Сайте осуществляется по адресу:  www.avto-center.kz
3.2. Регистрация на Сайте является обязательной для оформления Заказа.
3.3. Регистрация на Сайте является согласием пользователя на сбор и обработку персональных данных.
3.4. Поставщик не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Пользователем при регистрации.
3.5. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные им при регистрации. В случае возникновения у Пользователя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь  незамедлительно меняет пароль в своем личном кабинете.
3.6. Пользователь несет ответственность за предоставление персональных данных иного лица.

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Покупатель осуществляет Заказ Товара на Сайте в соответствии с правилами осуществления заказа, описанными в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
4.2. Заказ Покупателя поступает в обработку с момента его отправки на сайте.
4.3. Поставка осуществляется Партиями товара и в срок, согласно сформированного Бланка Заказа, но не ранее срока 100 % оплаты либо 70% предоплаты Товара .Передача Покупателю Товара (Партии товара), по оформленному Заказу осуществляется по товарным накладным. Датой передачи Товара (Партии товара) Покупателю будет являться дата отгрузки товара перевозчику, что подтверждается квитанцией (чек, расписка) перевозчика об оплате на данный Товар, выданной Поставщику.
4.4.Поставка Товара осуществляется следующими способами (по согласованию сторон):
-путем отгрузки через транспортную компанию (перевозчика, экспедитора) в адрес Покупателя - передачи товара в распоряжение Покупателя или другого лица, указанного Покупателем, в неотгруженном виде на любом прибывшем транспортном средстве, в указанном  месте назначения, в согласованную дату или в пределах согласованного для поставки срока. 
- путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика по адресу: ЗКО г. Уральск, ул. Куныскерея, д.298А.
4.5. Товары отгружаются Покупателю в стандартной упаковке обычной для такого рода и вида товаров.
4.6. Покупатель обязуется выдать лицу, получающему Товар в указанном  месте назначения либо на складе Поставщика, доверенность (подписанную уполномоченным лицом и скрепленной печатью) на получение Товара и приемку его по количеству и внешним дефектам.
4.7. Покупатель ( или уполномоченный представитель Покупателя) обязуется осмотреть Товар, проверить соответствие Товара  сведениям, указанным в товарной накладной, а также проверить ассортимент, качество, количество  и упаковку Товара. 
4.8. При обнаружении недостатков  по количеству и качеству в ходе приемки Товара (Партии товара) Стороны (представитель Покупателя, представитель Поставщика, перевозчик, экспедитор) составляют и подписывают Акт, в котором указывают количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.
4.9. Подпись Покупателя в товарной накладной означает получение Товара Покупателем и отсутствие претензий по ассортименту, качеству и количеству Товара.
4.10. При обнаружении в ходе приемки Товара заводского брака, неверного вложения, механических повреждений либо иных причин, Покупатель обязан  подать  рекламацию на сайте Поставщика www.avto-center.kz, согласно условиям Приложение №2 к настоящему Соглашению;
4.11. Поставщик не осуществляет подбор Товара для Покупателя на сайте www.avto-center.kz и не несет ответственности за неправильный подбор Товара.
4.12. Если у Покупателя имеется подозрения, что Товар не соответствует заказу (неверное вложение или некомплект) но при этом, номер Товара (деталь) и бренд (производитель) соответствует накладной, Покупатель обязан оплатить товар в полном объеме и незамедлительно оформить рекламацию на сайте Поставщика www.avto-center.kz, согласно Приложение №2 к настоящему Соглашению;
4.13. С момента поставки на Покупателя переходят риски повреждения и утраты Товара, а также риск случайной гибели Товара. В этот же момент Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Товар оплачивается по Ценам, указанным на данный Товар (Партию Товара) на Сайте в момент оформления Заказа.
5.2. Покупатель оплачивает поставляемый ему Поставщиком Товар (Партию Товара)  на условиях:
- 100 % (стопроцентной) предварительной оплаты стоимости  Заказа;
- по факту:  после получения Товара от Поставщика (перевозчика, экспедитора);
- отсрочка платежа: до 10 (десяти)календарных дней и более с момента   получения Товара.
В случае частичной предоплаты стоимости Товара, по согласованию сторон, Покупатель обязуется в срок до 3 (трех) дней погасить оставшуюся задолженность при получении Товара. 
5.3. Оплата Товара (Партии товара)  осуществляется в наличном и  безналичном порядке любым из способов, указанных на сайте www.avto-center.kz. Оплата товаров производится в Национальной валюте РК, тенге (KZT).
5.4. Датой оплаты считается дата поступления  денежных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика.
5.5. Некоторые способы оплаты  могут предусматривать обязательство Покупателя  по оплате комиссии или платы за услуги лиц, осуществляющих прием и перечисление платежей, банка и т. п.
5.6. Стороны по соглашению вправе заключить на бумажном носителе Договор поставки на условиях предоплата, факт, отсрочка.  

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан поставлять  Товар (Партии товара) согласно Заказу Покупателя, надлежащего качества и в порядке,  определяемом условиями настоящего Соглашения.
6.2. Поставщик имеет право:
- приостановить поставку Товара (Партии товара), в случае если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее поставленного  ему Товара Поставщиком;
- приостановить поставку Товара по настоящему Соглашению и (или) отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке, в случае если имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что Покупатель не сможет выполнять обязанность по оплате поставляемых  ему Товаров;
- уступить право денежного требования к Покупателю, возникшее у него по настоящему Соглашению, третьей стороне, письменно уведомив об уступке Покупателя;
- в любое время отказать в поставке любого Товара из Заказа до даты его поставки, указанной в Бланке Заказа, возвратив поступившую сумму за данный Товар на предоплату по следующему Заказу.
- не принимать Товар на возврат, если Покупатель допустил ошибку при оформлении Заказа на сайте (за двоенный и необдуманный заказ, неправильный  подбор). 
6.3. Покупатель обязан:
- сообщать достоверную информацию при регистрации и оформлении Заказа на сайте: Ф.И.О., адрес поставки, логин, мобильный номер телефона, электронный адрес.
- принимать и оплачивать Товар в порядке, определяемом условиями настоящего Соглашения.
- оплачивать поставляемые ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в п.5.2. настоящего Соглашения;
- совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату Товара поставляемого ему по настоящему Соглашению. 
- выплатить Поставщику неустойку, за каждый день просрочки, в размере 0,5 % от стоимости неоплаченного в срок (ненадлежащим образом оплаченного) Товара, в случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара (Заказа Покупателя, отправленного в исполнение на Сайте и (или) в случае неполного исполнения Покупателем данного обязательства.
- нести ответственность, при оформлении Заказа, за применимость заказываемой детали к соответствующему транспортному средству, так как в аналогах на Сайте могут быть неточности.
- выплатить Поставщику штраф в размере 100% от стоимости «Заказа», в случае необоснованного отказа Покупателя от Товара (Заказа Покупателя, отправленного в исполнение на Сайте) с возмещением транспортных расходов Поставщика.
- своевременно отвечать на запросы Поставщика по заявленным рекламациям.
- возвратить Акт сверки взаиморасчетов в течение 10 (Десяти) дней с момента получения по электронной почте (или по факсу, почта, курьерская служба, вручение лично представителем) от Поставщика. В том случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов, Покупатель не представит экземпляр подписанного со своей стороны акта, или иной ответ, обосновывающий невозможность подписания указанного акта, то акт, подписанный Поставщиком в одностороннем порядке считается подтвержденным, а сверка расчетов произведенной.

7. СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1.  В соответствии с законодательством, регламентирующим отношения, связанные со сбором, обработкой персональных данных при совершении Пользователем Акцепта, в порядке, определенном Пользовательским соглашением, Пользователь дает безусловное согласие Исполнителю и Третьим лицам на Сбор, Обработку, трансграничную передачу (при необходимости) персональных данных Пользователя, не противоречащими законодательству способами, в целях, регламентированных Пользовательским соглашением, и в источниках, в том числе общедоступных, по усмотрению Исполнителя, в связи с уже существующими или возникающих в будущем любых гражданско-правовых и (или) иных правоотношений Исполнителя
7.2. Под Персональными данными Пользователя, Стороны определили нижеследующие сведения, относящиеся к Пользователю, а также происходящие в них в будущем изменения и (или) дополнения, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения, место работы и должность, почтовый адрес (адрес места жительства, адрес регистрации (прописки), домашний, рабочий, сотовый номера телефонов, адрес (а) электронной почты.
7.3. Сбор, Обработка и трансграничная передача (при необходимости) Персональных данных Пользователя осуществляется Исполнителем для следующих целей, включая, но, не ограничиваясь:
7.3.1. в целях надлежащего исполнения Пользовательского соглашения, а также прав и обязанностей, возложенных на Поставщика законодательством;
7.3.2. для внутреннего контроля и учета Поставщика;
7.3.3. для судебной и внесудебной защиты прав Поставщика: в случае нарушения обязательств по соответствующим сделкам; в случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуаций с третьими лицами;
7.4. Пользователь,передавая Поставщику Персональные данные, по открытым каналам связи, осознает и принимает на себя риск несанкционированного получения их иными лицами и связанные с этим последствия. Поставщик  не несет ответственности при несанкционированном получении Персональных данных иными лицами при их передачи открытыми каналами связи.
7.5. Согласие Пользователя на Сбор, Обработку и трансграничную передачу (при необходимости) Персональных данных, регламентированное настоящим разделом может быть отозвано в случаях, регламентированных законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующего заявления, оформленного в письменной форме, которое вручается Поставщику в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отзыва настоящего согласия. При этом, Пользователю известно, что настоящее согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет противоречить законодательству, либо при наличии не исполненных Пользователем обязательств перед Поставщиком.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГОСОГЛАШЕНИЯ

8.1. Совершение Пользователем одного из следующих действий означает, что Пользователь  ознакомлен, согласен и принял условия настоящего Пользовательского Соглашения (совершил акцепт):
8.1.1. оплата Услуг Пользователем в порядке и на условиях, указанных в Пользовательском соглашении;
8.1.2. совершение Пользователем действий, указывающих на принятие Пользовательского соглашения, в частности проставления галочки в соответствующем поле страницы Сайта, свидетельствующей о согласии со всеми условиями Пользовательского соглашения;
8.2. При совершении Пользователем акцепта в выше описанном порядке считается, что Пользовательское соглашение заключено, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде, за исключением условии предусмотренного п. 5.6 настоящего  Соглашения.
8.3. Пользователь обязан ознакомиться с Пользовательским соглашением до момента выполнения действий по совершению акцепта. Если Заказчик найдет условия Пользовательского соглашения неприемлемыми для себя - он не обязан  совершать действий по совершению акцепта.
8.4.Поставщик  имеет право отозвать свое предложение в любое время, кроме тех предложений, по которым Пользователем  совершены действия по оплате.
8.5. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещается на Сайте в разделе Пользовательское соглашение, и Пользователь принимает на себя обязательство регулярно ознакамливаться с его условиями на предмет его изменения и (или) дополнения.
8.6. Поставщик  вправе передать права и обязанности по Пользовательскому соглашению другому лицу. Пользователь не вправе, без согласия Поставщика, передавать права и обязанности по Пользовательскому соглашению другому лицу.
8.7. Расторжение Пользовательского соглашения возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Пользовательского соглашения (отказа от Пользовательского соглашения) по основаниям, предусмотренным Пользовательским соглашением и законодательством.
8.8.Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по Пользовательскому соглашению (отказаться от Пользовательского соглашения) либо отказаться от исполнения Пользовательского соглашения:
8.8.1. если Пользователь совершает действия, которые Поставщик, исключительно по своему усмотрению квалифицирует как невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Пользователем обязательств, регламентированных Пользовательским соглашением, в том числе нарушение прав Поставщика  и иных правообладателей на Объекты Сайта;
8.8.2. в случае отсутствия или недостаточности средств, необходимых для оплаты заказа;
8.8.3. если действия Пользователя приводят к Компьютерным инцидентам;
8.8.4. в иных случаях, которые Поставщик, исключительно по своему усмотрению расценивает как  действия Пользователя, которые влекут и (или) могут повлечь  невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Пользователем обязательств, регламентированных Пользовательским соглашением, возможные (потенциальные) убытки и (или) риски и (или) угрозу их причинения и (или)возникновения для Исполнителя.

9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров,  предъявление претензии при этом является обязательным.
9.2. Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:
9.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.
9.2.2. В претензии указываются: требования,  обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
9.3.Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.
9.4. Если к претензии не приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у Стороны, направившей претензию, в течение трех рабочих дней со дня получения претензии, с указанием срока представления (не менее трех рабочих дней). При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
9.5.Стороны договорились, что споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Поставщика:
- в суде №2 города Уральска Западно-Казахстанской области;
- в специализированном межрайонном экономическом суде Западно-Казахстанской области;
- у нотариуса путем совершения исполнительной надписи.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
10.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
10.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
10.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
10.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.
11.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Пользовательское соглашение, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Пользовательского соглашения, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.2. Пользовательское соглашение вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12.3.Пользовательское соглашение  составлено на русском и казахском языках  с Приложением №1, №2 имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение №1 к Пользовательскому соглашению

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Создание Заказа

✔ При создании Заказа на Сайте Покупатель выбирает, указывает и соглашается с условиями Заказа:

 • настоящее Соглашение;
 • каталожный номер запчасти (артикул Товара);
 • стоимость Товара;
 • срок исполнения Товара;
 • дополнительные условия (если таковые Сайт позволяет указать).

✔ Помещает необходимый Товар в Корзину и на свое усмотрение:

 • оставляет Товары в Корзине;
 • отправляет Товары в Заказ.

✔ Сайт периодически (как правило, каждый час) обрабатывает Заказы Покупателя, при этом проверяется:

 • изменение условий Заказа (стоимости, срока, наличия и т.п.);
 • баланс Покупателя;
 • наличие, подписанного Договора поставки;
 • прочие условия (исполнение условий договора по предыдущим Заказам).
 • Заказы, прошедшие обработку положительно, принимаются в работу (тем самым создается Заказ), при этом денежные средства условно списываются с Баланса Покупателя в размере стоимостной суммы принятых в работу Заказов и одновременно списываются фактически по документам.
 • Заказы,не прошедшие обработку по каким-либо причинам (нет в наличии; отказ поставщика; повышение цены) помечаются статусом «Нет в наличии, перезаказать»

2. Исполнение Заказа
✔ После приема в работу Заказа:

 • Поставщик совершает действия по исполнению Заказа
 • Покупатель отслеживает статус исполнения своих Заказов и баланса с помощью ресурсов сайта. 
 • Покупатель знает количество Товаров, готовых к выдаче, их характеристики (объем,  позиционную и суммарную стоимость, плату за хранение, режим работы склада) и потому Покупатель в состоянии правильно организовать получение Готового к отпуску Товара.

3. Передача Товара

 • Покупатель получает Готовый к отпуску Товар и документы (накладную, счет фактуру) на  Товар при помощи Представителя при наличии:
 • Средств на балансе, достаточных для оплаты итоговой стоимости всех Готовых к отпуску Товаров либо фактической оплаты итоговой стоимости всех Готовых к отпуску Товаров (в зависимости от срока поставки, указанного в Бланке Заказа);
 • Доверенности у Представителя Покупателя на получение Товара.
 • Представитель Покупателя участвует в оформлении первичных документов и принимает на себя право собственности на Товар Покупателя
 • Представитель Покупателя обязан расписаться в экземплярах документов Поставщика и принять документы вместе с Товаром.

Приложение №2 к Пользовательскому соглашению 

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА (далее – Правила)

1. Общие положения.

1.1. Поставщик гарантирует выполнение условий Покупателя.
1.2. Все рекламации (претензии) о товаре принимаются только оформлением Сообщения  на Сайте в следующие сроки:
- в момент приемки товара по недостаче и механическому повреждению;
- до 3 (трех) календарных дней по иным причинам с момента доставки товара Покупателю.
  
2. Порядок оформления рекламации (претензии).

2.1. Для оформления рекламации (вопроса) необходимо найти деталь в разделе "мои заказы" -> "содержание заказов";
Справа от детали "обсуждения". Далее, выберите необходимое действие: "Добавить вопрос" (Задать вопрос, в том числе рекламации, претензии, возвраты) Данный раздел служит для переписки по детали. 
Далее, выберите тему вопроса:"Рекламация" 
В данном разделе необходимо оформлять заявки на возврат, претензии и отказы от деталей. Данный раздел является рабочей зоной между Покупателем и Поставщиком по обмену информации.
Заявка должна содержать фотографии, а так же полное и чёткое описание проблемы.
Список содержания фотографий:
- деталь (общий вид, маркировка на детали, место повреждения, если есть)
- упаковка (общий вид)
- наличие стикеров и наклейки.

2.2. Решение по рекламации принимается в день получения ответа Поставщиком от Производителя по соответствующей  Рекламации.
2.3. Поставщик имеет право запросить у Покупателя дополнительную информацию. Покупатель обязан предоставить ответ на запрос по рекламации в течении 7 календарных дней. В случае отсутствия ответа на запрос по истечении указанного срока рекламация считается аннулированной.
2.4. В случае принятия Поставщиком (Производителем) положительного решения на возврат Товара от Покупателя, то возврат осуществляется по полной стоимости товара, указанной в накладной при наличии предварительной оплаты.
2.5. Доставка возвращаемого товара на склад Поставщика осуществляется Покупателем.
2.6. На сумму оплаченного товара, причитающуюся к возврату, Покупатель вправе  приобрести на Сайте другой товар.
2.7. Поставщик вправе отказать Покупателю в возврате денежных средств за Товар при невыполнении следующих условий:
  ✔ Сохранение товарного вида;
  ✔ Целостная заводская упаковка;
  ✔ Отсутствие несогласованных повреждений, надписей на товаре и упаковке;
  ✔ Наличие стикера на товаре;
  ✔ Отсутствие следов установки, кроме случаев заводского брака;

3. Причины  возникновения рекламации:

3.1 Заводской брак:

✔ Для рассмотрения рекламации по браку, выявленному в результате  установки или в процессе эксплуатации Покупатель обязан предоставить следующие  документы:

 • Заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство, выписанный сертифицированным СТО  или соответствующим официальным дилером, который должен содержать следующие сведения:
 • Гос. номер автомобиля
 • ФИО владельца
 • Марка автомобиля, тип двигателя.
 • Работы и их стоимость, выполненные в ходе установки данной детали, а также сопутствующие в обязательном порядке работы по замене сопряженных узлов и агрегатов.
 • Идентификационный номер автомобиля - VIN-КОД (17-значный номер,   прописанный в тех.паспорте автомобиля) Для автомобилей с  номером шасси (рамной конструкцией) необходимо указать номер шасси.

    ✔ Сертификат соответствия сервиса на проведение данного вида работ, с обязательным приложением (Копия, заверенная печатью СТО);
    ✔ Платежные документы, подтверждающие оплату услуг сервиса (копия кассового чека);
    ✔ Официальное заключение сервиса о причинах неработоспособности Товара, выполненное на фирменном бланке. (Акт дефектовки).
При отсутствии указанных документов Поставщик вправе отказать Покупателю в рассмотрении претензии.

3.2 Недостача:

Рекламация  «недостача» создается в двух случаях:
- деталь есть в отгрузочных документах, но фактически отсутствует.
- фактически полученное количество меньше, чем указано в документах.
Покупатель обязан предоставить подтверждающее фото и заявить рекламацию на сайте с указанием причины.

3.3 Некомплект:

Рекламация  «некомплект» создается в том случае, если при получении заказанной детали выявлено отсутствие одного или нескольких компонентов заказанного номера. 
Покупатель обязан предоставить фото полученного товара со всеми стикерами и этикетками, заявить рекламацию на сайте с указанием причины.

3.4 Неверное вложение (пересорт):

Рекламация «неверное вложение» создается в том случае, если фактически полученная деталь не соответствует заказанной.
Покупатель обязан предоставить:
- сравнительное фото заказанной и фактически полученной деталей
- корректные данные а/м (в тех случаях, когда наименование и место применения заказанной и полученных деталей совпадает, но на а/м деталь по каким-либо признакам не подходит)
- если деталь неоригинальная, то цепочка подбора с кроссами и ссылками на источники информации;
Напоминаем, что официальная замена номера производителем или замена фирмы-изготовителя упаковщиком, пересортом не  является!

3.5 Механическое повреждение:

Рекламация «механическое повреждение» создается только в момент получения товара, когда было выявлено механическое повреждение при внешнем осмотре детали.
Покупатель обязан проверить товар на наличие механических повреждений непосредственно при получении. После приемки товара покупателем (или уполномоченным представителем) и подписания им накладной  претензии не принимаются.
Крупногабаритные позиции (кузовные детали, стекла и др.) осматриваются Покупателем (или его уполномоченным представителем) в момент передачи/отгрузки товара. Претензии по этим позициям принимаются на месте в момент передачи путем составления сторонами акта о повреждении товара. В дальнейшем претензии по этим позициям, за исключением скрытых дефектов, не принимаются.

4. Требования к возвращаемому товару:

4.1 Товар принимается к возврату только в изначальной упаковке, в которой он был отпущен Покупателю, независимо от причины возврата.
4.2 Покупатель должен вернуть товар Поставщику в течении 3 календарных дней со дня согласования возврата с отделом интернет-магазина для покупателей в  Уральске, и в течении 7 календарных дней для иногородних покупателей. При превышении срока, наша компания оставляет за собой право товар на возврат не принимать.
4.3 Восстановленные детали (рулевые рейки, насосы гидроусилителя руля, водяные насосы и т. п.) гарантийному возврату (обмену) подлежат лишь при условии проведения Покупателем  независимой экспертизы Товара. После данного действия Товар вместе с заключением независимой экспертизы высылается в адрес Поставщика. Списание Товара с последующим возвратом денежных средств на счет Покупателя будет произведено в случае, если заключение независимой экспертизы однозначно указывает, что причиной неработоспособности Товара является заводской брак.
4.4 Вслучае если претензия  Покупателя относительно качества (брака) Товара предъявляется  Поставщику на детали, входящие в группу рулевого управления и (или) ходовой части (подвески автомобиля), то при этом помимо документов, указанных в разделе «заводской брак» требуется дополнительный документ. Покупатель высылает в адрес Поставщика акт диагностики подвески (рулевого управления) автомобиля, выполненный на сервисе перед установкой детали. Отметки в акте диагностики должны обозначать состояние ходовой части автомобиля. При отсутствии вышеуказанного акта претензия Покупателя по качеству (браку) на детали группы рулевого управления и (или) ходовой части будет отклонена. Деталь будет выслана в адрес Покупателя.
4.5 При возникновении спора между Поставщиком и Покупателем о причинах выхода Товара из строя, Поставщик вправе произвести проверку качества (экспертизу) Товара. Если в результате проверки качества Товара (экспертизы) будет установлено, что Товар вышел из строя не по причинам скрытых заводских дефектов, а вследствие каких-либо других причин, за которые не отвечает Поставщик, Товар возвращается Покупателю. При этом все издержки по проведению проверки качества (экспертизы) Товара, которые понес Поставщик, оплачивает Покупатель.

4.6 Особые условия возврата Товара по гарантии производителя BOSCH.

4.6.1. Гарантия на Товар, произведенный компанией Bosch, распространяется лишь при установке в уполномоченных «Бош Авто Сервисах» (адреса указаны на сайте www.bosch.ru) и составляет 1 (Один) год с момента передачи Товара Покупателю.
4.6.2. Для возврата Товара ненадлежащего качества производителя BOSCH, необходимо обратиться в ближайший авторизованный Бош-сервис. При обращении необходимо иметь при себе заполненный гарантийный талон. После проведения проверки, если случай не гарантийный, то Покупатель обязан оплатить проведенную диагностику по тарифу авторизованного Бош-сервиса. Если случай гарантийный, Покупатель получает протокол проверки.
4.6.3. С протоколом проверки Покупатель обращается к Поставщику и может получить взамен новое изделие или денежные средства за рекламационной Товар.
4.6.4. При возврате аккумуляторов BOSCH в гарантийном случае идет стандартная процедура приема бракованной запчасти через Поставщика, у которого закупался Товар, т.к. авторизованные Бош-сервисы не занимаются гарантийным обслуживанием аккумуляторов и не дают экспертную оценку о рекламации.

В случае получения брака по данному бренду рекламации без заключения BOSCH сервиса приниматься не будут.

5. Обстоятельства, исключающие возврат товар:

5.1 Оригинальный электрический товар (детали и узлы электрооборудования автомобиля в том числе, блоки, магнитолы, электроприводы), заказанный покупателем возврату (обмену) не подлежит за исключением гарантийных случаев. Гарантия не распространяется на оригинальные электрические запасные части, установленные вне дилерских сервисных станций. Гарантия на неоригинальные электрические запасные части ограничивается ее работоспособностью в момент установки.
5.2 Товары, единица стоимости, которых менее 600 тенге.
5.3 Детали следующих товарных групп, имеющие универсальное применение по маркам и моделям автомобилей: масла, тормозные жидкости антифриз, прочие технологические жидкости, щётки стеклоочистителя, универсальные аккумуляторные батареи.
5.4 Товары, на сроки передачи которых повлияли исключительные обстоятельства (задвоенный заказ, задержки поставки, таможенной очистки груза, действия органов государственной власти и т.п.);
5.5 Повреждение товара в результате ДТП или небрежной эксплуатации;
5.6 Неисправности Товара, применяемого в топливной системе и системы выпуска автотранспортного средства, вследствие использования некачественного топлива (в том числе из-за загрязнения или применения этилированного бензина или несезонного дизельного топлива);
5.7 Повреждения (в том числе подвески и рулевого управления), возникшие из-за неаккуратного вождения на неровностях дорог, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля;
5.8 Шум (скрип, писк) тормозов;
5.9 Внешние повреждения стекол кузова и приборов освещения;
5.10 Эксплуатационный износ и естественное изменение состояния (в том числе старение) такого товара как щетки стеклоочистителя, приводные ремни, тормозные колодки, диски и барабаны, диски сцепления, свечи зажигания и т.п.;
5.11 Расходные детали и материалы (в том числе масло, фильтры, предохранители, лампы и т.п.);
5.12 НЕ парно замененные детали ходовой части автомобиля (пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора);
5.13 Амортизаторы, замененные в количестве менее 2 штук на одну ось автомобиля и без замены защитных комплектов (отбойник + пыльник) и установочного комплекта (верхняя опора стойки Макферсон).
5.14 Необоснованный отказ клиента от заказанного товара

6. Перечень дефектов, не являющихся основанием для отказа от приемки товара:

6.1 Детали кузова:

    ✔ Имеются незначительные, малозаметные вмятины (точки) на плоскостях, не влияющие на геометрические изменения размеров деталей.
    ✔ Имеются потертости, царапины, шероховатости на грунте, нарушения грунтового покрытия на углах, стыках, кромках, в местах изгибов, незначительная ржавчина.

6.2 Пластиковые детали под покраску:

    ✔ Имеются царапины и потертости, незначительные вмятины и незначительное изменение геометрии детали (выправляются на СТО при установке).

6.3 Металлические и пластиковые детали кузова, не предназначенные под покраску:

    ✔ Имеются следы облома, потеки, царапины, вмятины, потертости на поверхностях  деталей, не влияющие на внешний вид автомобиля, после установки (дефекты будут скрыты).
    ✔ Имеется деформация деталей из мягкого пластика, устранимая при установке или сборке детали.

6.4 Деталиоптики:

    ✔ Имеются потертости, царапины, не влияющие на внешний вид автомобиля и технические характеристики самих деталей.
    ✔ Имеются неравномерности слоя эластичного клея-герметика, используемого при сборке деталей оптики, не влияющие на герметичность детали.

6.5 Детали системы охлаждения, отопления и кондиционирования:

    ✔ Имеются незначительные замятия сот и незначительные геометрические отклонения от нормы.

6.6 Детали выхлопной системы:

    ✔ Имеются царапины на не хромированных частях деталей.
    ✔ Имеются вмятины глубиной не превышающей 1 (один) сантиметр.
    ✔ Имеется неравномерность сварных швов, не влияющая на герметичность деталей.

ВНИМАНИЕ!

Во всех случаях Поставщик в лице компании ИП «INKOR-URALSK» оставляет за собой право потребовать предоставление любой дополнительной информации и документов, имеющих отношение к рекламационному случаю. В случае не предоставления в указанный Поставщиком срок рекламация будет отклонена. 
Отсутствие какого-либо из вышеуказанных документов, ненадлежащее заполнение, а равно неправильное (неточное, с ошибками, небрежное) заполнение гарантийных документов влечет за собой отказ в рассмотрении гарантийного случая.
При подборе деталей необходимо учитывать, что кроссы, описание и замены на сайте www.avto-center.kz являются лишь справочной информацией и нуждаются в дополнительной проверке. Гарантии точного соответствия аналогов Поставщик не дает, о чем предупреждаем Покупателя при каждом оформлении заказа. 
Ответственность за корректный подбор запасных частей по оригинальным программам и каталогам производителей лежит на Покупателе.
Ответственность Поставщика ограничивается передачей заказанного Покупателем Товара в соответствии с номером Товара по каталогу определенного производителя.

Средствами деловой переписки на тему возврата Товара между Поставщиком и Покупателем являются:
- корпоративная почта поставщика office@inkor-uralsk.kz
- личный кабинет Покупателя на сайте Поставщика www.avto-center.kz

Администрация сайта.